Autobusová doprava - Jiří Vajsejtl


nabízí tuzemské i zahraniční zájezdy pro cestovní kanceláře, školy, zájmové organizace, pracovní kolektivy, atd.


Transfery a okružní jízdy. Autobus je vybaven telefonem a bezpečnostními pásy na všech sedadlech. Běžné občerstvení je samozřejmostí.


   Ceny jsou přijatelné a smluvní.